Author Archive

Viktiga utbildningar i samhället

När det kommer till att utbilda sig finns det flera olika saker att ha i åtanke. När man väl är klar med gymnasiet exempelvis så kan det kräva att man studerar antingen på universitet eller pluggar upp en del betyg. En del arbetsgivare i samhället kräver nämligen att ett diplom uppvisas innan man ens får [&hellip

Läs Mer...

Skolan och läxor

I dag är det mer regel än undantag att det förekommer läxor i skolan. De kan antingen delas ut så att eleven har någon vecka på sig att göra dem, eller så ska de vara klara redan till nästa dag. Det här kan ställa till en del problem, inte bara tidsmässigt. Måste skolan ge ut [&hellip

Läs Mer...

Tips för en fattig student

Som student har man sällan mycket pengar. Studiemedlet ska räcka till hyra, mat, kurslitteratur, kläder och allt annat. För många studenter är det svårt att att få ihop ekonomin och ofta är pengarna slut långt innan nästa utbetalning från CSN är på kontot. Studiemedlet utgörs av en lånedel och en bidragsdel och studenter kan som [&hellip

Läs Mer...

Den svenska skolan – fria val, privata skolor och segregation

Den svenska skolan idag skiljer sig mycket åt från hur det var förr. Förr i tiden var skolan driven av staten men nu drivs den av enskilda kommuner. Man kan även starta en egen skola som drivs privat men som får pengar från en kommun. En privat skola kan drivas som till exempel förening eller [&hellip

Läs Mer...

Märkeskläder i skolan

Märkeskläder har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Önskan att ha fina kläder av hög kvalitet är förståelig, men på senare tid är det inte enbart själva designen och kvaliteten vi är ute efter, utan ett visst märke. Precis som boende och bilar har kläder blivit statussymboler, och den här trenden har även börjat nå [&hellip

Läs Mer...

Sex och samlevnad i skolan

Egentligen är det lite konstigt att det inte undervisas mer i samlevnad. Vad kan vara viktigare än hur vi samexisterar som människor? Även sex är ett ämne som får ganska lite utrymme i läroplanen och det är därför väldigt viktigt att de timmar som avsetts till denna undervisning används på ett så bra sätt som [&hellip

Läs Mer...

Trivsel i skolan

Något som är viktigt för barn och ungdomar är att de trivs i skolan. Detta för att de dels ska kunna prestera bra skolresultat, men framför allt för att de ska kunna känna sig säkra och trygga. För det är ju ändå deras arbetsplats det rör sig om. Det är många faktorer som spelar roll [&hellip

Läs Mer...

Så viktig är skollunchen

Skollunchen är avgörande för många elevers prestation i skolan. Om eleverna inte får i sig ordentligt med mat och blir mätta så presterar de sämre på lektionerna. Det finns också större risk för bråk och oroligheter på skolan om skollunchen är bristfällig. Därför finns det en del skolor som satsar extra just på skollunchen. Att [&hellip

Läs Mer...

Försämrade skolresultat

  Skolverket har tagit fram en omfattande analys av kunskapsöversikten hos barnen i de svenska grundskolorna. Redan innan undersökningen var färdigställd visste man att resultaten har försämrats, men inte till vilken grad. Man har under en längre tid försökt kartlägga problematikens grunder. Vad som tydligt har framkommit under dessa undersökningar gällande de försämrade skolresultaten är [&hellip

Läs Mer...

Hur bedömer man och sätter betyg på gymnasiet?

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan är ett ständigt omtvistat ämne. Betygssystem ändras hela tiden vilket gör att det knappt är så att en och samma generation har blivit betygsatta på samma sätt. Senast 2011 ändrades betygssystemet. Idag bedöms eleverna med hjälp av en skala A-F. A är högsta betyg och F är icke godkänt. A-E [&hellip

Läs Mer...

top