Author Archive

Så viktig är skollunchen

Skollunchen är avgörande för många elevers prestation i skolan. Om eleverna inte får i sig ordentligt med mat och blir mätta så presterar de sämre på lektionerna. Det finns också större risk för bråk och oroligheter på skolan om skollunchen är bristfällig. Därför finns det en del skolor som satsar extra just på skollunchen. Att [&hellip

Läs Mer...

Försämrade skolresultat

Skolverket har tagit fram en omfattande analys av kunskapsöversikten hos barnen i de svenska grundskolorna. Redan innan undersökningen var färdigställd visste man att resultaten har försämrats, men inte till vilken grad. Man har under en längre tid försökt kartlägga problematikens grunder. Vad som tydligt har framkommit under dessa undersökningar gällande de försämrade skolresultaten är att [&hellip

Läs Mer...

Hur bedömer man och sätter betyg på gymnasiet?

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan är ett ständigt omtvistat ämne. Betygssystem ändras hela tiden vilket gör att det knappt är så att en och samma generation har blivit betygsatta på samma sätt. Senast 2011 ändrades betygssystemet. Idag bedöms eleverna med hjälp av en skala A-F. A är högsta betyg och F är icke godkänt. A-E [&hellip

Läs Mer...

Fördelar och nackdelar med skoluniform

I Sverige har skolor idag generellt inte skoluniform. Det har dock sett annorlunda ut historiskt i Sverige, och i många länder idag är skoluniform fortfarande standard. Vilka argument finns då för införandet av skoluniformer även i Sverige? Och vad skulle man förlora (om något) på ett sådant införande? Ett argument som ofta framförs till skoluniformens [&hellip

Läs Mer...

Fördelar med att studera språk

Som det svenska skolsystemet för närvarande är uppbyggt får alla elever lära sig engelska från en tidig ålder, vanligtvis från årskurs 3 och framåt. Dessutom får alla elever i årskurs 6 välja att läsa ett tredjespråk, som kan vara spanska, franska eller tyska. Även om alla inte har fallenhet för språk, precis som alla inte [&hellip

Läs Mer...

Studenter lider större risk att bli närsynta

Det verkar finnas viss sanning i fördomen att människor med glasögon är smarta. En studie som tyska forskare vid Universitätsmedizin Mainz genomfört visar nämligen att människor som bär glasögon oftare har studerat längre och vid högre utbildningar än de som inte bär glasögon. Undersökningen gjordes av 4 658 tyskar i åldrarna 35 till 74 år, och [&hellip

Läs Mer...

Fysisk aktivitet och studieresultat

Mängder av forskning tyder på att elever som regelbundet rör på sig och får upp flåset rejält får lättare att nå de studiemål som finns. Fysisk aktivitet som är ordentligt pulshöjande ökar både koncentrations- och inlärningsförmåga. Det sänker även stressnivåer och ger en lång rad andra fördelar, inte minst inom hälsoområdet. Trots detta minskar idrotten [&hellip

Läs Mer...

Inför skolstarten

Inför skolstarten varje år laddar mängder av elever i olika åldrar med både mentala förberedelser och inköp som både ska underlätta och göra skolstarten roligare. Det lilla barnet som ska börja ettan är kanske lite pirrig och nervös. Man vet inte riktigt vad skolvärlden har att erbjuda. Universitetsstudenten vet definitivt vad det innebär att gå [&hellip

Läs Mer...

Hitta din studieteknik

Att studera kan vara spännande, utvecklande och beroendeframkallande. Men det kan även vara stressande, trist och ångestframkallande. Allt beror på personliga förutsättningar, attityd och intresse, men man kan öka sina chanser till en lyckad studietid genom att tänka igenom och förbättra sin studieteknik. Redan under gymnasiet ökar det egna ansvarstagandet vid studierna, och det kan [&hellip

Läs Mer...

top