Som det svenska skolsystemet för närvarande är uppbyggt får alla elever lära sig engelska från en tidig ålder, vanligtvis från årskurs 3 och framåt. Dessutom får alla elever i årskurs 6 välja att läsa ett tredjespråk, som kan vara spanska, franska eller tyska. Även om alla inte har fallenhet för språk, precis som alla inte har fallenhet för matematik, och således sannolikt inte uppskattar de många timmars språkstudier de måste genomgå under sin grundskoleutbildning, är det något som kommer att hjälpa dem under alla deras fortsatta studier.language-1395322_960_720

Detta baseras på forskning om hur språkstudier och flerspråkighet påverkar hjärnan. Som en grundläggande fördel med språkstudier kan till exempel sägas att de aktiverar hjärnan – att lära sig ett nytt språk är träning för hjärnan, och det gör den ”starkare” och ”smidigare”. När man har tittat på barn som växer upp som tvåspråkiga, och alltså lär sig två språk från tidig ålder, har detta blivit särskilt tydligt. Man har kunnat se att dessa barn är mer kreativa, har lättare för att lära sig ytterligare språk och har en större metaspråklig medvetenhet. Det sistnämnda betyder att de inte bara kan använda sitt språk, utan också har en större förmåga att tala om sitt språk och reflektera kring hur det fungerar, liksom jämföra med andra språk och hur de fungerar. Det forskningen har sett är att denna reflektiva och analytiska förmåga gör att barnen presterar bättre även i andra ämnen. Att studera språk kan med andra ord göra att man får lättare för att studera i allmänhet. Oavsett hur mycket språk man studerar måste man dock hitta en studieplats och en studieteknik som fungerar, för att man ska kunna prestera i skolan eller på universitetet. Om man till exempel behöver tystnad runtomkring sig, bör man söka sig till biblioteket, och om man behöver en mjuk och bekväm plats att sitta, ska man se till att ha en skön soffa hemma som man kan plugga i.

Att studera språk ger dock inte bara akademiska fördelar – det kan även ha stora hälsofördelar. Flera studier tyder till exempel på att flerspråkighet, eller att lära sig flera språk, skyddar mot demens. Om man vill fortsätta lära sig livet ut, ska man med andra ord lära sig språk när man är ung!