Att studera kan vara spännande, utvecklande och beroendeframkallande. Men det kan även vara stressande, trist och ångestframkallande. Allt beror på personliga förutsättningar, attityd och intresse, men man kan öka sina chanser till en lyckad studietid genom att tänka igenom och förbättra sin studieteknik.

3BJBX4ONP4Redan under gymnasiet ökar det egna ansvarstagandet vid studierna, och det kan för många vara en svår omställning. Gymnasieguiden ger tips om bland annat hur man kan planera sin studieteknik, att man bör anteckna och repetera, hur man kan tänka vid inläsning av kurslitteratur, skillnaden mellan att studera med eller utan en genomtänkt studieteknik, vem som når framgång i sina studier och så vidare. Det kan vara värt att lägga ner tid på den här delen innan man sätter tänderna i sina studier. På högskole- och universitetsnivå blir kraven ännu högre på dels eget ansvar, och dels på själva omfattningen på studierna. På universitetet är det dessutom inte obligatorisk närvaro, vilket kan vara en svår balansgång. Är det verkligen värt att skippa föreläsningarna?

Det finns till och med kurser och böcker i studieteknik, och på de allra flesta skolor finns skrivverkstäder och räknestugor som stöd till den som behöver. Dessa bör utnyttjas vid behov, det kommer att löna sig i längden. Man ska heller inte vara rädd för att fråga sin lärare om man har funderingar eller om det dyker upp problem. Att arbeta tillsammans med andra kan också vara otroligt givande och effektivt – förutsatt att alla är lite seriösa och ambitiösa.

När man har möjlighet att planera sina studier själv innebär det även ofta att man kan sitta precis var som helst och studera. För en del fungerar det att plugga hemma, men det kan ibland vara svårt att behålla disciplinen och man gör kanske gärna en massa andra saker samtidigt. I slutändan har man kanske inte fått någonting alls gjort. Därför kan det vara bättre att planera in klockslag då man koncentrerat ska sitta och jobba med studierna, och kanske gärna förflytta sig någonstans. Till någon av skolans lokaler, biblioteket eller kanske till och med ett café kan vare ett bättre alternativ än att vara hemma.

Ett sista, men ack så viktigt, tips är att ta pauser. Små korta pauser ofta då man rätar på sig, kanske tar en kort promenad ute i friska luften eller utför pausgympa. Hjärnan vaknar till av de små men betydelsefulla mikropauserna. Man bör även komma ihåg att äta bra för att behålla energin i hjärnan.