Egentligen är det lite konstigt att det inte undervisas mer i samlevnad. Vad kan vara viktigare än hur vi samexisterar som människor? Även sex är ett ämne som får ganska lite utrymme i läroplanen och det är därför väldigt viktigt att de timmar som avsetts till denna undervisning används på ett så bra sätt som möjligt. Ämnet är nära kopplat till aktuell forskning och till vilka värderingar och normer som gäller i samhället. Detta är något som förändras, därför måste även utbildningarna följa med i tiden och hela tiden uppdateras. Gamla tiders prat om ”blommor och bin” och sex som ren fortplantning är inte vad dagens ungdomar behöver veta om ämnet. I den här texten ska vi bland annat skriva om ett helt nytt initiativ som förhoppningsvis kommer att höja nivån på undervisningen i sex- och samlevnad. Inte minst i de grupper i samhället där det förmodligen behövs som allra mest!

Ny TV-serie på gång!

Något som är mycket glädjande är att ett team spelar in serie om sexualkunskap i Östersund som är tänkt att sändas 2018. Formatet är en TV-serie i flera avsnitt och målgruppen är bland annat invandrare som tidigare kanske inte fått någon undervisning i ämnet i sitt hemland. Varje avsnitt kommer att ha ett tema, ett exempel på de ämnen som ska avhandlas är sexualjuridik. Idag begås det övergrepp utan att förövaren inser att ett fel begås på grund av att sexualmoralen och lagstiftningen ser så annorlunda ut i många andra länder. Det är därför mycket viktigt att det kommuniceras på ett tydligt sätt vad som gäller i Sverige och vilka skyldigheter och rättigheter man har som individ. Skillnaden mellan hur sex gestaltas inom porr och normalt samliv är något annat som kan behandlas i serien eftersom många idag inhämtar en hel del intryck från kommersiella och orealistiska skildringar av sex. Filmens producent Martin Machnow hävdar dock att många kan ha nytta av att se denna serie, inte minst med tanke på att samhället förändras snabbt.

Ett kontroversiellt ämne

Förr i tiden var det laddat att överhuvudtaget prata om sex. Undervisningen i skolan kunde handla om att lära sig att trä en kondom på en löspenis och förmaningar om sexuellt överförbara sjukdomar. Idag är värderingar viktigare och undervisningen ska enligt läroplanen ta avstamp i hur sex mellan ungdomar faktiskt går till. Det handlar inte bara om problem utan utgångspunkten är hur man som ung vuxen kan ha ett tillfredsställande samliv utan att känna skam. Bra information om sex är viktigt och vi ska vara glada över att undervisningen om sex och samlevnad i Sverige bygger på ett större kunskapsunderlag än någonsin tidigare. Vi lever även i en intressant tid när det gäller produkter som kan innebära den där extra kryddan i sexlivet. Kolla till exempel in den välsorterade butiken vuxen.se för ett roligare sexliv. Där finns hjälpmedel och leksaker för alla smaker. Många artiklar kan man använda till öva med innan man har sex med en partner för första gången.