Det verkar finnas viss sanning i fördomen att människor med glasögon är smarta. En studie som tyska forskare vid Universitätsmedizin Mainz genomfört visar nämligen att människor som bär glasögon oftare har studerat längre och vid högre utbildningar än de som inte bär glasögon. Undersökningen gjordes av 4 658 tyskar i åldrarna 35 till 74 år, och det man bland annat kunde se var att det bland de som endast hade gått i grundskolan var 24 procent som var närsynta, medan det bland de som hade gått gymnasiet var 35 procent som var närsynta. Hos deltagarna i studien som hade en universitetsexamen var hela 53 procent närsynta. Ytterligare en koppling som bevisade slutsatsen var med andra ord att graden av närsynthet (det vill säga hur dåligt man ser på långt håll) blev högre ju fler år man hade studerat.read-1593523_960_720

Närsynthet är ärftligt, vilket gör att man inte kan värja sig helt mot att drabbas. Däremot tyder forskning på att man kan vidta vissa åtgärder för att motarbeta närsyntheten. Ju mindre man närarbetar, det vill säga läser något på nära håll, desto mindre är risken att bli närsynt. Man bör med andra ord se till att hålla boken på så långt avstånd som möjligt när man läser. Ny forskning tyder också på att exponering för solljus minskar risken att drabbas av närsynthet. Om man är student, eller har ett yrke som kräver mycket läsning, kan det därför vara en bra idé att vistas utomhus så mycket som möjligt på sin fritid. Ett starkt ljus (till exempel solljus) förenklar dessutom ögats närarbete genom att det stänger pupillen, vilket ger skarpare bild. Kanske är därför den bästa lösningen på problemet att läsa utomhus?

Om du är en av dem som har drabbats av närsynthet, men inte gärna vill bära glasögon, finns det lyckligtvis idag många olika typer av linser, som passar alla tillfällen och behov – allt från endagslinser till månadslinser. Dessutom är linser inte längre lika dyra att köpa, eftersom man numera kan köpa dem via nätet. Om man dessutom har en kod från Fri-frakt.nu kan man beställa hem linser fraktfritt, och priset kan sänkas ytterligare med en LensWay-rabattkod från samma sida. Man behöver med andra ord inte bli ruinerad bara för att man inte kan se på långt håll.