Pandemin har inneburit att många skolor tidvis övergått till distansundervisning. När- eller distansundervisning innebär olika arbetssätt för såväl elever som lärare. I debatten framhålls ofta nackdelarna med distansundervisningen, men frågan är då vilka fördelarna är.

Tiden för omställning till distansundervisning blev kort och innebar därför en utmaning för många skolor. Digitaliseringen av undervisningen har drivits på och nya arbetssätt och rutiner har fått skapas. Nu när pandemin pågått under ungefär ett år börjar erfarenheterna växa fram kring det nya arbetssättet. Studier har initierats på olika nivåer som blir till stöd och hjälp för utbildare.

En studie från Umeå Universitet

(https://www.umu.se/reportage/viktigt-att-halla-igang-och-motivera-studenterna) tar upp några av erfarenheterna samt ger en del tips. Omställningen har medfört mycket mer arbete för alla inblandade parter, men erbjuder också nya möjligheter till effektivisering och dokumentation av undervisningen etc. Vidare har det inneburit en enorm fortbildningsinsats inom skolan. En insats som fått genomföras under kort tid och som inneburit ett stort språng framåt i att tillämpa nya tekniker för exempelvis kommunikation, dokumentation och examination.

Ett exempel på effektivisering är att spela in lektioner och föreläsningar. På så sätt får man inte bara en god dokumentation utan det ger också möjlighet att ta del av materialet vid andra tillfällen eller att se det flera gånger om. Man pekar också på vikten av att inte frestas av att fylla tiden med endast föreläsningar utan även ge tid för individuell handledning och kontakt med eleverna. Just kontakten blir extra viktig, inte minst inom grund- och gymnasieskolan, då det mänskliga mötet uteblir.

Distansundervisningen kan ge läraren möjlighet till ett fördjupat samtal med eleverna.

Detta tack vare att läraren mer kan fokusera på den enskilda eleven. Handledningen kan, när förutsättningarna finns, ske ”en till en”. Störningsmomenten i klassrummet uteblir och samtalet kan fördjupas.

Förhoppningsvis kommer vi snart tillbaka till närundervisning. Låt oss ändå hoppas att man tar vara på erfarenheterna av distansundervisningen för en mer flexibel undervisningssituation samt att man utnyttjar den enorma fortbildningsinsats i arbetssätt och nyttjande av digitala verktyg som distansundervisningen inneburit.