Att gå i skola är viktigt för alla under sin uppväxt! Utan skolan, skulle vi inte ha lika mycket kunskap med oss när vi vuxit upp till vuxna. En skola är en viktig samhällsfunktion både för barn under uppväxten, men även för ungdomar och vuxna som vill vidareutbilda sig. En skola främjar framtidsyrken och kompetent personal.

Skola och uppväxt

I många fattiga länder har inte alla barn möjlighet att få gå i skola. Detta är ett stort världsproblem i många länder som har krig, fattigdom eller politiska hinder som försvårar barnens rättigheter till skola. UNICEF arbetar hårt för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. De kämpar för att fler barn ska få gå i skolan och att det är barnens självklara rättighet. Här i Sverige har vi ett tryggt system när det kommer till skolor och utbildning. Dock behövs mer utbildning i skolor om barns rättigheter enligt UNICEF Sverige. Alla barn i Sverige ska ha rätt till skola i alla årskurser från klass 1 till 9. När man blir färdig med grundskolan, kan man själv välja gymnasium och vidare högskola med yrkesinriktning. Det finns många bra kurser i olika skolor anpassade för vuxna och för företag. Idag kan många företag använda sig av smart E-learning online och skräddarsy sina kurser för personalen. Att välja yrkesinriktning på högskola är inte alltid det lättaste, med det finns bra tester online för att se vad man skulle kunna passa till. Man kan även vända sig till en studievägledare på en högskola. Att gå på högskola tar några år och det finns faktiskt en del korta utbildningar som ger bra lön som man kan välja.

Skola och distansutbildning

Allt fler väljer att gå i vuxenskola på distansutbildning via internet. Det finns både fördelar och nackdelar med att studera på distans. Fördelen är bland annat att man har mer frihet att sitta var man vill, ta mer pauser och läsa utanför ramarna på vanlig lektionstid. Nackdelen kan vara att man inte får en fysisk social interaktion med riktiga möten. Dock har man ändå mycket videomöten, samtal och chattar som lösning. Har man bestämt sig för att studera hemifrån, finns det bra

tips för den som ska studera på distans som man kan tänka på. Distansutbildning blir allt mer vanligt då samhällsstrukturen förändras och allt fler aktörer använder sig av distansutbildning.