Den svenska skolan idag skiljer sig mycket åt från hur det var förr. Förr i tiden var skolan driven av staten men nu drivs den av enskilda kommuner. Man kan även starta en egen skola som drivs privat men som får pengar från en kommun. En privat skola kan drivas som till exempel förening eller aktiebolag.

Att starta en skola är dock inte lika enkelt som att hyra ett kontor i Stockholm på grund av att det kan bli problematiskt med lokaler till skolan. Att få tag på goda och moderna skollokaler är inte alltid så enkelt. Just att hitta lokaler kan visa sig vara den största utmaningen vad gäller att starta en ny skola.

Den svenska skolan består av grundskola på nio år och gymnasium i tre år. Förr i tiden så fanns det gymnasielinjer på två år, tre år eller fyra år. Nu är alla linjer på tre år. Det finns förslag från borgerliga partier om ett ytterligare grundskoleår med en tioårig grundskola. Tanken är att man ska göra om förskolans år när barnen är sex år till ett grundskoleår så att man börjar i ettan redan när man är sex år istället och går i grundskolan som vanligt efter det. Men det förslaget är inte brett förankrat i Sveriges riksdag, så de planerna blir det nog inte något av inom överskådlig framtid.

I Sverige så har man ett fritt skolval så att man själv kan välja var man vill gå i grundskolan. Dock har det fria skolvalet ibland fått utstå en del tuff och hård kritik och vissa menar att det fria skolvalet är något som är negativt för skolorna och segregationen. Det finns en del fog för den kritiken. På vissa skolor i Sverige idag går det till exempel nästan enbart barn med invandrarbakgrund där båda föräldrarna är födda utomlands. På andra skolor är det precis tvärtom, där går i princip endast barn som har föräldrar som är födda i landet. Utan det fria skolvalet så skulle inte vissa barns föräldrar välja bort skolor med en redan stor andel barn med invandrarbakgrund. Det fria skolvalet kan förstärka en redan segregerad situation.

En anledning till att Sveriges skolor är segregerade är att även våra bostadsomåden är segregerade. Det finns bostadsområden där det nästan bara finns hyresrätter och inga villor eller bostadsrätter, samtidigt som det det finns andra områden med enbart exklusiva villor. Detta gör att det blir en segregation i de olika bostadsområdena som även spiller över på situationen i den svenska skolan. Utvecklingen i skolan kanske går att vända men det skulle garanterat hjälpa lite på traven om inte de områden där människor bor var så segregerade.