I Sverige har skolor idag generellt inte skoluniform. Det har dock sett annorlunda ut historiskt i Sverige, och i många länder idag är skoluniform fortfarande standard. Vilka argument finns då för införandet av skoluniformer även i Sverige? Och vad skulle man förlora (om något) på ett sådant införande?

Ett argument som ofta framförs till skoluniformens fördel är att det skapar en starkare sammanhållning på skolan. Kläder har ju använts av människor i alla tider för att visa tillhörighet till en viss samhällsklass, grupp, klubb och ett otal andra föreningar och grupperingar som människan delar in sig i, så det ligger mycket bakom detta argument; när alla på en skola är klädda i samma kläder skapar det sannolikt en starkare vi-känsla och känsla av samhörighet.jin_jung-seon

Detta knyter an till ett annat argument, nämligen att skoluniformen kan bidra till att minska mobbning. Detta sker dels genom den ovan nämnda gemenskap som skoluniformerna ska hjälpa till att skapa, dels genom att man tar bort kläder som en anledning till mobbning när alla är klädda likadant. På det sättet blir det ingen skillnad mellan de elever vars föräldrar har råd att köpa kläder från Ralph Lauren för barn och de elever som får gå i andrahandskläder.

Det finns en generell uppfattning om att skolelever själva är emot skoluniformer, men så är inte alltid fallet. När ungdomar i Skellefteå fick lämna förslag på förändringar i skolan var till exempel införande av skoluniform det näst vanligaste förslaget. Förutom de ovan nämnda argumenten menade ungdomarna också att de med skoluniform skulle slippa tänka ut vilka kläder de skulle ha på sig varje dag i skolan.

Alla elever är dock inte för skoluniform. Många menar att deras identitet tas ifrån dem om de tvingas bära skoluniform, och detta är också det vanligaste argumentet mot ett införande. Människor använder ju som sagt generellt kläder för att uttrycka vilka de är, och kläder kan berätta mycket om en människa; allt från vilken musik hen lyssnar på till hens politiska inriktning och religion. Samma faktor (att kläder skiljer människor åt) gör med andra ord att vissa argumenterar för skoluniformen, medan andra argumenterar mot den.