Mängder av forskning tyder på att elever som regelbundet rör på sig och får upp flåset rejält får lättare att nå de studiemål som finns. Fysisk aktivitet som är ordentligt pulshöjande ökar både koncentrations- och inlärningsförmåga. Det sänker även stressnivåer och ger en lång rad andra fördelar, inte minst inom hälsoområdet. Trots detta minskar idrotten på många håll i landet, och barn- och ungdomar rapporteras bli allt mindre aktiva även på sin fritid. Det kan få negativa konsekvenser över tid. Vissa skolor har dock uppmärksammat detta och når framgångar genom sin satsning på just den fysiska aktiviteten.

SONY DSC

Flertalet studier pekar mot de stora fördelarna att låta elever utöva pulshöjande aktiviteter, och alltfler skolor börjar anamma detta med studier och fysisk aktivitet i praktiken genom olika former av projekt. De som genomfört den här typen av projekt redan har sett stora skillnader i resultaten, och det är genomgående i hela klassen hos de som medverkar. Fysisk aktivitet som påverkar studieresultaten innebär i första hand aktiviteter där eleverna blir rejält flåsiga och svettiga, och där pulsen går upp ordentligt genom exempelvis intervallträning av olika slag.

Bara två extra lektioner med fysisk aktivitet kan resultera i betydande positiva skillnader i skolresultatet. Två lektioner ger en fördubblad chans för den enskilde individen att nå de nationella lärandemålen som finns i Sverige. Resultaten är så tydliga och generella över stora grupper att man kan dra tämligen säkra slutsatser, även om andra faktorer kan påverka den här typen av resultat. Extra positivt upplevs det i de fall den fysiska aktiviteten förläggs till morgonen, innan den teoretiska undervisningen. Men en ökning överlag av den här typen av aktivitet är alltid positiv.

Trots att vetenskapen talar sitt tydliga språk så minskar idrotten markant i skolan på många håll. Förutom försämrade studieresultat kan minskad fysisk aktivitet som bekant i förlängningen leda till olika sjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. En ökning av idrotten i skolan skulle kunna få eleverna att bli mer aktiva även på sin fritid, då man blir mer motiverad att röra på sig och kliver ur bekvämlighetskoftan.