Skolan Arkiv

Den svenska skolan – fria val, privata skolor och segregation

Den svenska skolan idag skiljer sig mycket åt från hur det var förr. Förr i tiden var skolan driven av staten men nu drivs den av enskilda kommuner. Man kan även starta en egen skola som drivs privat men som får pengar från en kommun. En privat skola kan drivas som till exempel förening eller [&hellip

Läs Mer...

Märkeskläder i skolan

Märkeskläder har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Önskan att ha fina kläder av hög kvalitet är förståelig, men på senare tid är det inte enbart själva designen och kvaliteten vi är ute efter, utan ett visst märke. Precis som boende och bilar har kläder blivit statussymboler, och den här trenden har även börjat nå [&hellip

Läs Mer...

Sex och samlevnad i skolan

Egentligen är det lite konstigt att det inte undervisas mer i samlevnad. Vad kan vara viktigare än hur vi samexisterar som människor? Även sex är ett ämne som får ganska lite utrymme i läroplanen och det är därför väldigt viktigt att de timmar som avsetts till denna undervisning används på ett så bra sätt som [&hellip

Läs Mer...

Trivsel i skolan

Något som är viktigt för barn och ungdomar är att de trivs i skolan. Detta för att de dels ska kunna prestera bra skolresultat, men framför allt för att de ska kunna känna sig säkra och trygga. För det är ju ändå deras arbetsplats det rör sig om. Det är många faktorer som spelar roll [&hellip

Läs Mer...

Så viktig är skollunchen

Skollunchen är avgörande för många elevers prestation i skolan. Om eleverna inte får i sig ordentligt med mat och blir mätta så presterar de sämre på lektionerna. Det finns också större risk för bråk och oroligheter på skolan om skollunchen är bristfällig. Därför finns det en del skolor som satsar extra just på skollunchen. Att [&hellip

Läs Mer...

Försämrade skolresultat

Skolverket har tagit fram en omfattande analys av kunskapsöversikten hos barnen i de svenska grundskolorna. Redan innan undersökningen var färdigställd visste man att resultaten har försämrats, men inte till vilken grad. Man har under en längre tid försökt kartlägga problematikens grunder. Vad som tydligt har framkommit under dessa undersökningar gällande de försämrade skolresultaten är att [&hellip

Läs Mer...

Hur bedömer man och sätter betyg på gymnasiet?

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan är ett ständigt omtvistat ämne. Betygssystem ändras hela tiden vilket gör att det knappt är så att en och samma generation har blivit betygsatta på samma sätt. Senast 2011 ändrades betygssystemet. Idag bedöms eleverna med hjälp av en skala A-F. A är högsta betyg och F är icke godkänt. A-E [&hellip

Läs Mer...

Fördelar och nackdelar med skoluniform

I Sverige har skolor idag generellt inte skoluniform. Det har dock sett annorlunda ut historiskt i Sverige, och i många länder idag är skoluniform fortfarande standard. Vilka argument finns då för införandet av skoluniformer även i Sverige? Och vad skulle man förlora (om något) på ett sådant införande? Ett argument som ofta framförs till skoluniformens [&hellip

Läs Mer...

Fördelar med att studera språk

Som det svenska skolsystemet för närvarande är uppbyggt får alla elever lära sig engelska från en tidig ålder, vanligtvis från årskurs 3 och framåt. Dessutom får alla elever i årskurs 6 välja att läsa ett tredjespråk, som kan vara spanska, franska eller tyska. Även om alla inte har fallenhet för språk, precis som alla inte [&hellip

Läs Mer...

Studenter lider större risk att bli närsynta

Det verkar finnas viss sanning i fördomen att människor med glasögon är smarta. En studie som tyska forskare vid Universitätsmedizin Mainz genomfört visar nämligen att människor som bär glasögon oftare har studerat längre och vid högre utbildningar än de som inte bär glasögon. Undersökningen gjordes av 4 658 tyskar i åldrarna 35 till 74 år, och [&hellip

Läs Mer...

top