I dag är det mer regel än undantag att det förekommer läxor i skolan. De kan antingen delas ut så att eleven har någon vecka på sig att göra dem, eller så ska de vara klara redan till nästa dag. Det här kan ställa till en del problem, inte bara tidsmässigt.

Måste skolan ge ut läxor?

Det finns inte i några läroplaner eller liknande från Skolverket att skolan måste dela ut just läxor. Det står att eleverna ska lära sig saker men inte att det måste vara just genom en hemläxa. Det kan lika gärna handla om att eleverna får lära sig mer i skolan. Det finns alltså inte några krav på att eleverna ska få läxor för att skolan ska sköta sitt arbete på rätt sätt.

När läxan är för svår

Läxor kan se ut på flera olika sätt och i regel tar de upp sådant som eleverna har lärt sig i skolan. Så behöver dock inte vara fallet. Även om man har gått igenom sakerna i skolan är det inte säkert att alla elever har förstått helt. Då kan det vara läge att titta på olika alternativ av läxhjälp och liknande. Många gånger kan syskon och äldre elever hjälpa till lite extra.

Göra läxan på skoltid

Många skolor har börjat ordna med olika sorters läxhjälp på skoltid. Det kan till exempel vara en form av elevens val. De elever som blir klara med sin läxa kan läsa en bok eller arbeta med något annat som de ligger efter med. En fördel med det här är att det finns en eller flera lärare som kan hjälpa till om något är oklart.

Förälderns möjligheter att hjälpa till

Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att hjälpa till med läxor och liknande. Det kanske helt enkelt inte finns tid, eller så har föräldern inte rätt kunskaper. Alla har inte så bra koll på matte, vissa föräldrar kan inte engelska och så vidare.

Läxor som kostar pengar

Ibland kan det förekomma att eleverna måste göra olika saker som läxa. De kanske ska baka något hemma inom hemkunskapen, eller så krävs det speciella saker för att kunna göra läxan. I Sverige finns det regler som säger att skolan inte får kosta pengar men ibland kan skolan ha lite svårt för att hålla sig till det. Om elevens föräldrar har bra jobb kanske det inte är ett så stort problem men för en ensamstående förälder utan jobb, där det kanske finns flera barn i familjen kan det genast bli ett stort problem även om kostnaden för varje läxa inte är så hög. Om en surfplatta krävs för att göra läxan får skolan till exempel inte ta ut någon avgift för den enligt skolinspektionen.