Matematiken finns överallt i samhället. Att kunna fatta beslut som är grundade i matematiskt resonerande och tänkande är viktigt under hela livets gång. Därför är det ytterst viktigt att barn redan vid tidig ålder lär sig matte och känner sig trygga med siffror.

Grundläggande för många andra ämnen

Matematik är grundläggande för många andra skolämnen och därför är det viktigt att barn redan från tidig ålder lär sig matte. Bra betyg i matte resulterar ofta i bra betyg i andra ämnen. Hos My Academy kan elever få mattehjälp som gör att de kan förbättra sina betyg i matte och andra ämnen. Läxhjälpen gör det lättare för eleven att strukturera och planera studierna. Med mattehjälpen blir eleven tryggare med siffror och bättre förbered inför provet.

Fundamentalt för det demokratiska samhället

Matematiken är grundläggande i det samhället. Väderprognoser, smarta telefoner, teknologiska framsteg, klimatprognoser och entreprenörskap är bara några av många områden där matte spelar en fundamental roll. Alla människor bör ha goda baskunskaper i matte för att ett demokratiskt samhälle ska fungera väl. Bra matematikkunskaper gör att medborgarna kritiskt kan granska politiska beslut samt fatta bra beslut i deras egna vardag.

Ett språk som ökar problemlösningsförmågan

Att förbättra sina mattekunskaper har många fördelar. Bland annat förbättras kreativiteten och förmågan att lösa problem om du har goda kunskaper i matematik. Det är viktigt att komma ihåg att matte är mer än bara siffror. Det är ett helt språk med begrepp och meningar. Precis som andra språk är det lättare för barn att lära sig grunderna ju tidigare de blir introducerade i ämnet. Detta ger dem en bra grund att stå på och därefter kan de bygga vidare sina matematiska kunskaper.